top of page

רומניה והמשבר הכלכלי העולמי

מגמות בשוק הנדל"ן והחברות ברומניה


עו"ד שרון כהן


המשבר הכלכלי אשר פוקד את הכלכלה העולמית אינו מדלג על מדינות אירופה.

לאור הנתונים הכלכליים העגומים המתפרסמים בשווקים המובילים במדינות המערב בכלל ובארה"ב בפרט, מדינות רבות לא נותרות אדישות למתרחש בסביבתן ובכללן רומניה.


יחד עם זאת, חשוב לזכור כי רומניה איננה מצויה "בסירה אחת" יחד עם המדינות המובילות שלעיל, שכן רומניה עברה הליך התפתחות חסר תקדים שהתבטא בכל תחום ותחום. כך, ענף הנדל"ן ברומניה השיא תשואות ריאליות גבוהות ביותר נוכח עליית המחירים; חברות זרות הקימו נציגויות ונכנסו לשוק הרומני; ענף התיירות רשם הצלחות גדולות ואף המטבע המקומי התחזק באופן עקבי, אל מול היחלשותו של האירו בתקופות מסוימות.


מכאן, כי סיבות המשבר הפוקד את הכלכלות המובילות אינן בהכרח מתקיימות ברומניה, כלכלה המצויה בהליכי התפתחות גדולים.

להבדיל מן המדינות המובילות באירופה, ההשקעות בתחום התשתיות ברומניה הינו גדול, והיא עדיין נהנית מתמיכה האיחוד האירופי וארה"ב; האחרונה רואה ברומניה שותפה אסטרטגית.


יחד עם זאת, רומניה איננה אי המבודד מן המדינות הסובבות אותה אשר קשורות עמה בקשרי מסחר ואסטרטגיה.


לאור המשבר העולמי ענפי כלכלה שונים ברומניה נכנסו להליך של בחינת המצב ונקיטת אמצעי זהירות מתאימים.

ולכן, מן המשקיעים בנדל"ן והחברות הפעילות ברומניה נדרשת היערכות למצב החדש.


א. בתחום הנדל"ן.

בטרם פרוץ המשבר הכלכלי, תחום הנדל"ן תפס מקום נרחב ביותר בכלכלה הרומנית שהתבטא בפרויקטים גדולים לבנייה, למסחר ולתיירות. ואולם עקב המשבר הכלכלי, החלו אי אילו פרויקטים לבחון השוק הרומני לאור המשבר העולמי.

עם זאת, פרויקטים רבים, בעיקר בינוניים וקטנים ממשיכים להיבנות תוך נקיטת אמצעי זהירות ושימת לב למציאות החדשה.


ב. קבוצות רכישה.

תופעה נוספת שהחלה מתרחשת היא הצטרפות הולכת וגדלה לקבוצות רכישה, אשר החברים בה סבורים ומאמינים כי מחד הסיכון הוא נמוך יחסית לאור ביזור הנזק, ומאידך האלטרנטיבות להשקעה הולכות ומצטמצמות לאור היחלשות קופות הגמל, הפנסיה, שוק ההון והחשש מפני שמירת הכספים בבנק בקרב משקיעים אלה ואחרים.

מכאן, כי הפעילות הנדל"נית ברומניה ממשיכה, אך תוך בחינת השוק אל מול המשבר ותוך נקיטת זהירות רבה הן ברכישת הנדל"ן והן בניהולו.


ג. חברות ברומניה.

כאמור בטרם החל המשבר העולמי, חברות מקומיות וזרות החלו פעילותן באופן מאסיבי בשוק הרומני, וזאת אל מול הצמיחה הכלכלית שהפגין השוק, שהתבטא ברמת צריכה גבוה, אבטלה נמוכה ועלייה עקבית ברמת החיים וההכנסה לנפש. אלו הם, בין היתר, הגורמים שהביאו לחברות בתחומים רבים להתחיל פעילותן בשוק הרומני לרבות הקמת נציגויות וביסוס הפעילויות העסקיות ברומניה.

אך המשבר הכלכלי, אשר לא נעלם מעיני החברות הפעילות בשוק הרומני, גורם להיערכות למציאות החדשה.

כך, חברות אשר עיסוקן הוא בעיקר בתחום הנדל"ן על כל נספחיו והענפים שנפגעו מן המשבר העולמי, מבצעות היערכות לרבות ניתוח הנתונים הכלכלים ומידת השפעתם על רומניה.


ד. בדיקת זכויות חוקיות ומשפטיות ברומניה.

משבר כלכלי מביא לא פעם משקיעים לבחון את מערך זכויותיהם בדבר השקעותיהם ו/או פעילותם ברומניה, לרבות עריכת משפטים ברומניה במקרים המתאימים למיצוי הזכויות. כך חברות הפעילות ברומניה, משקיעים פרטיים ומוסדיים בוחנים את הסטאטוס המשפטי בו הם מצויים. למשל, חברות השוכרות מבנים, משרדים וכדומה בוחנות את ההסכמים על מנת לבחון "נקודות יציאה" מן ההסכמים; משקיעים שחתמו זיכרון דברים לרכישת נדל"ן ברומניה או אפילו לביצוע עסקה כלשהי בוחנים את כדאיות העסקה לרבות האפשרות להביא לשיפור תנאיה ובמקרים מסוימים לביטולה באמצעות קבלת חוות דעת משפטית מתאימה.

בחינת זכויות משפטיות בעת משברים כלכלים היא תופעה נפוצה וטבעית, וזאת לשם מזעור נזקים ועמידה על זכויות משפטיות להם זכאים משקיעים וחברות ברומניה.


כפי שעולה מן האמור לעיל, רומניה איננה מצויה במצב של היסטריה בענפים המרכזיים, שכן מצבה הכלכלי שונה במידה רבה מן המדינות המצויות במשבר.

ואולם על מנת להיערך למשברים כלכליים מומלץ בין היתר לבחון את ההיבטים הבאים:


1. לרוכשי הנדל"ן: בדקו ביתר שאת את ההשקעה.

בשל המשבר העולמי, ניתן למצוא הזדמנויות טובות יותר לרכישת נדל"ן, ומרכיב הלחץ בביצוע עסקות ירד. עם זאת, בשל החשש העתידי מפני המשבר, יש לוודא כי הרכישה וההשקעה בטוחים בכל הקשור לגורמים המצויים בשליטת המשקיע. דהיינו, בחינת מהות ההשקעה; בחינת המחירים בשוק; היתרים; זכויות; הסטאטוס המשפטי וכדומה. לצורך כך מומלץ להיעזר באנשי מקצוע המתמצאים בתחום אשר יעריכו רכיבי ההשקעה לרבות קבלת חוות דעת מקדמיות אודות ההשקעה.

2. לבעלי נדל"ן ברומניה: היזהרו מהיסטריה מיותרת.

משברים בעולם הוכיחו כי כפי שהם באים כך הם הולכים ועל כן ראוי לקבל החלטות מושכלות ולא מנותקות מן המצב הגלובלי. כמו כן, יש לראות כי האלטרנטיבות לא בהכרח טובות יותר, במיוחד לאור המשבר שפקד מוסדות בנקאיים וחסכונות ארוכי טווח.

3. למשקיעים בקבוצות רכישה: בדקו היטב הזכויות ואת מרכיבי ההשקעה.

כפי שעל משקיעים בקבוצת רכישה קטנה כגדולה לבדוק היטב במה הם משקיעים לרבות בחינת מערך ההסכמים, הזכויות והזכאויות, כך בעתות משברים, מוטלת עליהם חובת זהירות גדולה עוד יותר.

כפי שהוזכר לעיל, בעת משבר כלכלי משקיעים מעדיפים להקטין הסיכון על השקעתם, וקבוצת רכישה אשר לעיתים נתפסת בעיני משקיעים כ"בטוחה" יותר, מגדילה את הצורך בהיערכות מתאימה לעת משבר.


4. לחברות המעוניינות להתחיל פעילותן ברומניה: בדקו היטב את הענף בו אתם עוסקים.

בטרם כניסה לשוק יש לבחון היטב את השוק ואת התחום הספציפי בו החברה עוסקת. ולכן, כפי שראוי לבצע בכל החלטה כלכלית, יש לנתח השוק, לבצע מחקר שוק, ולקבל נתונים פיננסים ככל הניתן ביחס לענף המבוקש ולבחון השפעתו לאור המשבר.


5. לחברות הפעילות ברומניה: היו ביקורתיים ודינאמיים.

מחד, המשבר אינו מורגש בכל תחום ולכן, עובדה זו מעניקה ביטחון יחסי לחברות הפועלות ברומניה. מאידך, על חברות לבחון היטב את המגמות והתהליכים המתרחשים בשוק הרומני, ובמיוחד לאור המשבר העולמי והממשק לשוק הרומני.

על חברות להיות ערות ולא לשקוט על שמריהן נוכח המתרחש בעולם, ולהיות מוכנות לתגובה בזמן אמת.

6. למשקיעים פוטנציאלים ברומניה: בלי היסטריה.

על גודל המשבר העולמי אין חולק. ברם, עדיין חשוב לזכור כי פעילויות כלכליות מתרחשות גם בעיתות משבר. משקיעים רבים יאמרו כי עיתות משבר הן חלון הזדמנות טוב להשיא רווחים. ולכן, משקיעים שביקשו לבחון השקעותיהם ברומניה, ראוי כי יבחנו היטב בטרם הם מוותרים על השקעה, שכן כמו כל השקעה על המשקיע לבחון בצורה מושכלת את נשוא השקעתו במיוחד אל מול האלטרנטיבות שאינן בהכרח טובות יותר.

7. למשקיעים וחברות ברומניה: היעזרו באנשי מקצוע.

כמו בכל תחום ותחום מתן יעוץ ברומניה דורש ניסיון על פי הצורך. הדיבורים על משבר עמוק הגורם לקריסת הכלכלה הרומנית, אינו נכון בתכלית, ממש כפי שאמירות לפיהן השגשוג והצמיחה ברומניה נמשכים כאילו דבר לא אירע-אינן נכונות.

כפי שהוזכר לעיל, רומניה עוברת תהליכים כלכליים חיוביים בשנים האחרונות, והיא נהנית מצמיחה. ברם, כמדינה שאינה מצויה באי בודד גם היא אינה חסינה מפני ההשלכות העולמיות.

על מנת לבחון ביתר שאת את השלכות אלו בכל תחום ותחום, כגון בתחום הנדל"ן, החברות, קבוצות הרכישה וכדומה, על כל נספחיהם, חשוב להיוועץ עם אנשי מקצוע מיומנים, אמינים ובעלי ניסיון ברומניה ולהיעזר בהם באופן מושכל.עולה מן האמור לעיל, כי משברים כלכלים יוצרים הזדמנויות עסקיות רבות למשקיעים וחברות ברומניה.

ברם, גם משקיעים או חברות אשר כבר מושקעות בשוק הרומני, יכולים לבצע מגוון רחב של "הגנות" ונקיטת אמצעי זהירות בפני המשבר, ולכל הפחות לשם מזעור נזקי המשבר העולמי.


איש אינו יכול לחזות במדויק מה תהיינה השלכות המשבר הכלכלי בעולם בכלל וברומניה בפרט. אולם, נוכח ההתרחשויות הגלובליות בכלכלה העולמית, ראוי לא להישאר אדישים, ולהכין "תכניות מגירה" על כל צרה שלא תהיה בתקווה שתכניות אלה אכן יישארו במגירה.


· הכותב הינו עורך דין ומגשר ממשרד שרון כהן ושות', העוסק במשפט אזרחי – מסחרי, קניין רוחני וכן בליווי וייצוג משקיעים וחברות ברומניה.


· ליצירת קשר עם הכותב ניתן לפנות לאתר הבית : www.sc-lawoffice.com או לאתר "רומניה היום"- אתר הבית למשקיעים וחברות ברומניה: www.romaniatoday.co.il.· אין לראות האמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני רומניה ו/או לשוק הרומני, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד לא מחייב, ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא יעוץ.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הקמת חברות ברומניה- דגשים מעשיים למשתמש

עו"ד שרון כהן לאור ההתפתחות הכלכלית המתרחשת ברומניה, נדרשים תושבים זרים, ביניהם ישראלים, להקים חברות רומניות לצורך ביצוע פעולותיהם השוטפות. במאמר זה אסקור בקליפת האגוז בלבד סוגיות בענייני חברות ברומני

השקעות נדל"ן ברומניה, מגמות חדשות

עו"ד שרון כהן מזה שנים משקיעים זרים שמים את יהבם בהשקעות נדל"ן ברומניה, בהם ישראלים רבים. בשנים האחרונות בכלל ובשלוש השנים האחרונות בפרט, עברה רומניה פיתוח כלכלי מואץ בתחומים רבים כאשר הנדל"ן הוא אחד

השקעות ברומניה- דגשים מעשיים למשתמש

סוגיות בענייני השקעות ברומניה עו"ד שרון כהן ישראלים רבים השקיעו ומשקיעים ברומניה, בעיקר בתחום הנדל"ן, אך לא רק. רומניה, הפגינה בשנים האחרונות יציבות כלכלית, מגמה יציבה של עליית מחירים והיא נחשבת לאחת

Comments


bottom of page