top of page

גישורים ובוררויות

עורכי הדין במשרד הינם מגשרים אשר נדרשים להלכי גישור בתחום דיני המשפחה וכן בנושאים אזרחיים - מסחריים, בין בהמלצת בתי המשפט ובין באופן וולנטרי על ידי הצדדים, ובעניין זה זכה להשגים רבים.

חלק ניכר מהליכי הגישור והבוררות מופנים למשרדנו על ידי ערכאות שיפוטיות ומכוני בוררות מוכרים.  

כב' השופטת (בדימ.) דליה מארק, עו"ד, 
 

  • מרכזת את נושאי הגישור והבוררויות  בתחומי עיסוקה במשרד.

  • לאחר מינויה לשופטת בשנת 1995, כיהנה כשופטת בית משפט השלום בתל אביב-יפו, עד לשנת 2010, מרבית השנים בבעניינים אזרחיים - מסחריים ובדיני מקרקעין. בעניינים אלה פסקה בתיקים רבים שאף עוררו עניין ציבורי.

  • בשנת 2001 התמנתה לתפקיד של "שופטת מוקד", בתיקי מקרקעין ולאחר מכן אף בתיקים האזרחיים- מסחריים של בית המשפט השלום בתל אביב - יפו. בתפקיד זה עמדה בראש צוות של ארבעה שופטים במחלקה האזרחית של בית המשפט השלום. במשך כשש שנים כיהנה בתפקיד המשיכה לשמוע ולפסוק בתיקים בעניניים מסחריים - אזרחיים, דיני מקרקעין, דיני הקניין הרוחני ולשון הרע.

  • במאי 2010 פרשה, והחלה לעסוק בגישורים ובוררויות.

  • מאז ניהלה גישורים רבים, רובם ככולם בעניינים מסחריים אזרחיים ובדיני המקרקעין, לרבות סכסוכים חוזיים בין חברות מסחריות; חברות בניה ; סכסוכים בין בנקים ללקוחותיהם ; סכסוכים בין פירמות עורכי דין ; סכסוכי שותפויות במקרקעין ובפירוקן ועוד. כמו כן ניהלה בורריות בתחומים דומים.

  • בינואר 2014 הצטרפה השופטת מארק למשרד שרון כהן ושות'.

 

עו"ד ומגשר שרון כהן 

מגשר בתיקי משפחה מורכבים, בסכסוכי משפחה במסגרת עסקים משפחתיים ומשמש כבורר על פי מינוי. ​


על סכסוכי המשפחה המטופלים במשרד במסגרת הליכי הגישור או הבוררות, נמנים סכסוכים מורכבים במסגרת עסקים משפחתיים, הליכי גירושין לרבות בענייני משמורת ילדים; חלוקת רכוש וכדומה. וכן סכסוכי משפחה מורכבים נוספים שמקורם בענייני ירושה ושאר סכסוכים בעלי רקע משפחתי.

 

שירותי נוטריון 

 

בהתאם, המשרד מעניק שירותי נוטריון בהתאם לחוק במגוון נושאים .

דיני עבודה
bottom of page